HOME


Ing. Miroslav Matula
Rychaltice 132
739 46 Hukvaldy
tel.: +420 603 524 233

www.rostekvete.cz

 

PÉČE O STROMY

Výchovný řez

 • jde o vyjmečnou možnost zasáhnout do struktury stromu bez výraznějších poranění
 • provádí se zpravidla do 10-15 roku po výsadbě
 • cílem je zapěstovat korunu staticky odolnou, druhově charakteristickou, odpovídající stanovištním podmínkám
 • odstraňují se nevhodné typy větvení, větve suché a poškozené
 • provádí se v předjaří nebo období plné vegetace

Udržovací řezy

Zdravotní

 • cílem je zabezpečení dlohodobě vysoké funkčnosti stromu, při zachování co nejlepšího zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti
 • opakuje se v pravidelných intervalech (cca 8 - 10 let)
 • řez napomůže zabezpečení optimálního zdravotního stavu stromu odstraněním (nebo redukcí) větví suchých, špatně se větvících, provozně nebezpečných, a napadených chorobami
 • provádí ve v období plné vegetace

Bezpečnostní

 • minimální varianta zdravotního řezu zaměřená na odstraňování větví suchých, nalomených, mechanicky poškozených, bezprostředně hrozících pádem
 • provádí se kdykoli

Redukční

 • řez vedoucí k prosvětlení, obvodové redukci, symetrizaci a stabilizaci koruny stromu

Provádím úpravy podjezdových a podchodových výšek korun stromů, instalace bezpečnostních vazeb v korunách stromů, odborný řez keřů a ovocných stromů, štepkování větví, frézování pařezů.

 

Kácení stromů:

 • kácení za ztížených podmínek - kácení “ze stromu“, používám tam, kde není dostatek místa pro klasické směrové kácení. Využívám jej v blízkosti budov, náhrobků, elektického vední, na svahu aj. překážek. S využitím stromolezeckých technik, lan, lanovek, kladek aj. jednotlivé části stromu opatrně spouštíme na zem tak, aby nebyly nebezpečné pro okolí.
 • kácení za normálních podmínek - prosté směrové kácení "ze země", používám tam, kde to bezpečnost a hlavně dostatek místa dovolí (dostatek místa - ideálně: kruh o poloměru rovnajícím se dvojnásobku výšky stromu). V některých případech správný směr pádu podpoříme lanem. Jedná se o nejrychlejší a nejlevnější variantu.

Ke kácení dřevin je nutné mít povolení od příslušného úřadu, výjimku tvoří stromy na pozemku soukromých fyzických osob, které mají obvod kmene ve výšce 1,3 m MENŠÍ než 80 cm (tj. průměr cca 25 cm) a stromy v havarijním stavu vážně ohrožující své okolí.

 

Reference:
Kácení vzrostlých stromů na hřbitověv obci Sedliště (2008)
Obnova starého extenzivního sadu v osadě Hvězda pod Vlhošťem (ve spolupráci s Atelierem Landscape 2008)
Obnova krajinné aleje Loubí - Vlhošť (ve spolupráci s Atelierem Landscape 2008)
Obnova aleje a nové výsadby u obce Blatce v CHKO Kokořínsko (ve spolupráci s Atelierem Landscape 2007)
Sanace památných stromů v CHKO Kokořínsko (ve spolupráci s Atelierem Landscape 2007)
Kácení tůjí, hřbitov Hukvaldy (2006)

[nahoru]


 

PÉČE O ZAHRADU

Poskytuji komplexní udržovací péči (např. zahrady rodinných domů, firemních areálů, veřejné zeleně, atd.).

 • řez stromů a keřů, instalace bezpečnostních vazeb
 • řez ovocných keřů a stromů
 • stříhání živých plotů, jejich zapěstování, výsadby
 • péče o trvalkové záhony
 • výběr perspektivních rostlin, dosazování rostlin, zazimování a pod.
 • sekání, vertikutace, hnojení travních ploch
 • sekání vyšších travních porostů sekačkou nebo křovinořezem
 • práce s křovinořerem
 • průklesty a "debordelizace" zanedbaných porostů
 • práce s motorovou pilou
 • dalšími službami které provádím jsou lesní práce: těžba dřeva, probírky

Spolupracujeme s:
Atelier Landscape (www.landscape.cz)

[nahoru]


 

PĚSTOVÁNÍ LETNIČEK K ŘEZU

Jako jedna z mále firem v Čr se zabýváme pěstováním letniček k řezu (v čerstvém stavu) těchto druhů:

 • Eustoma (Lisianthus)
 • Mathiola
 • Antirrhinum
 • Capsicum
 • Panicum
 • Pennissetum glaucum
 • Bupleurum
 • Ammi
 • Cerinthe
 • Brassica
 • Callistephus
 • Helianthus

[nahoru]


 


PRODEJ OKRASNÝCH ROSTLIN

Zabýváme se prodejem trvalek, skalniček, listnatých i jehličnatých keřů i stromů různých velikostí a výšek.

[nahoru]


site by Dawek.com